Groendaken

groendaken b-tech

Wat is een groendak?

Groendaken zijn daken waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Ze bestaan al sinds mensenheugenis; denk maar aan de beroemde hangende tuinen van Babylon (zesde eeuw vóór Christus). De eerste groendaken in Europa werden gecreëerd in Scandinavië: graszoden werden op teelaarde aangebracht en als dakbedekking toegepast. In de jaren 1960 werden groendaken in onder andere Duitsland herontdekt als een interessante optie om de natuur in de stad te introduceren. Sindsdien is er al veel onderzoek gedaan en zijn groendaken in opmars.

Men onderscheidt men twee types van groendaken.

  • Intensieve groendaken of daktuinen zijn vergelijkbaar met gewone tuinen. Ze bestaan uit grassen, struiken en eventueel ook bomen. Zelfs dakterrassen en waterpartijen (zoals vijvers) zijn mogelijk, alsook echte (dak)parken. Zulke groendaken vergen veel onderhoud en vormen een sterke belasting zodat een aangepaste dakconstructie noodzakelijk is.
  • Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn voornamelijk begroeid met vetplanten (sedum) en kruiden. Deze daken vergen dan ook weinig onderhoud en behoeven geen aangepaste dakconstructie. Er is uiteraard een breed spectrum aan varianten te bedenken en te realiseren die niet zuiver tot deze tweedeling te herleiden zijn. De mogelijkheden zijn legio, maar heel veel is afhankelijk van het type en de sterkte van de dakconstructie.

Groendak

Waarom een groendak?

In stedelijke gebieden heeft de natuur moeten plaatsmaken voor bakstenen en beton. Er is heel wat natuur verloren gegaan door de stijgende verstedelijking. Met groendaken kleurt VM Building Solutions de stad opnieuw groen: groendaken zorgen voor een duurzame, groene leefomgeving voor mens en dier.

Platte daken zijn vaak vergeten, en niet-benutte ruimtes in de stad. Groendaken vullen deze levenloze daken opnieuw in en verruimen de bestaande leefoppervlakte. Groendaken zijn moderne, innovatieve oases waar u ten volle kunt genieten van rust en natuur middenin een verstedelijkte omgeving.


Ontdek de voordelen van een groendak

Over VM Building Solutions groendaksystemen