Garantie

Het gloednieuw RESITRIX-kwaliteitslabel: VM Building Solutions WARRANTY

Klik hier en vraag online uw garantie-certificaat aan!

RESITRIX EPDM-rollen beschikken over een gloednieuw kwaliteitslabel. Het kwaliteitslabel ‘VM Building Solutions WARRANTY’ in combinatie met de correct gevolgde plaatsingsinstructies vormen de waterdichte garantie voor een juiste uitvoering van uw platte dak. De kwaliteit van RESITRIX-EPDM wordt op deze manier gegarandeerd en vormt tegelijkertijd de belofte van de dakdekker dat hij met een kwaliteitsvol product werkt en geschoold is om dit te verwerken. Een engagement van de plaatser aan de bouwheer en architect.

Certificaat van goede uitvoering na controle uitgevoerde werken

De kwaliteit van plaatsing speelt een zeer grote rol in de levensduur van uw dak. Daarom biedt VM Building Solutions extra ondersteuning en opleiding aan. Nadien worden uitgevoerde werken opgevolgd in functie van het Certificaat van goede uitvoering. Om dergelijk certificaat te kunnen ontvangen, moet voldaan worden aan verschillende voorwaarden: de dakdekker heeft een VM Building Solutions RESITRIX-opleiding gevolgd, het kwaliteitslabel is op de gebruikte rollen aanwezig en de correcte plaatsingsinstructies werden gevolgd.

Certificaten en technische goedkeuringen

RESITRIX heeft een doorlopende technische goedkeuring in België sedert 24 november 1989 - ATG 1790. RESITRIX is getest volgens de meest recente Europese EUtgb-richtlijnen voor elastomeer afdichtingbanen en heeft in Duitsland een goedkeuring sinds 4 februari 1988 via BAM.

De fabricage staat onder de doorlopende technische controle van de EUtgb (Europese Unie technische goedkeuring bouw). De controles gebeuren intern door Carlisle Construction Materials in Hamburg en door een externe organisme "Staatliches Material-Prüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund", waarmee verdragen zijn gesloten. Er is ook een doorlopende externe controle door SECO in opdracht van de BUtgb (Belgische Unie technische goedkeuring bouw).

Carlisle Construction Materials heeft een ISO 9001 certificaat voor al zijn producten: dit behelst het ontwerp, de productie, de plaatsing en de garantie.

Waarborgen

RESITRIX garandeert 100% hechting op de ondergronden en de waterdichtheid, niet degressief in de tijd, op loon en materiaal voor herstelling of voor vervanging.

De wettelijke garantietermijn is 10 jaar. Carlisle Construction Materials Europe biedt een schriftelijke fabriekswaarborg op alle door hen geleverde afdichtingen, lijmen en accessoires.

Visuele kwaliteitscontrole op het dak

Dankzij de SBS-bitumenlaag kan RESITRIX gelast worden met hete lucht, waardoor twee banen perfect aan elkaar gesmolten kunnen worden: de hechtlaag en bitumenlaag vormen een naad met 100% garantie op waterdichtheid. Van zodra bitumen uit de naad vloeit, is de naad altijd en blijvend dicht. Door de zichtbare bitumen is tijdens werfbezoeken altijd een visuele kwaliteitscontrole mogelijk van de naden. Daarenboven is nu ook het nieuwe kwaliteitslabel zichtbaar aanwezig. Een extra kwaliteitsgarantie voor bouwheer en architect.

Na beëindiging van de werken stuurt de plaatser het aanvraagformulier voor garantie naar RESITRIX. Elke partij ontvangt, na controle op de werf, een exemplaar van het certificaat van goede uitvoering.